De Ringwoningen
Start Omhoog

 


De Ring is in vier kwadranten verdeeld, te weten de:

  • AustraliŽ Ring
  • Afrika Ring
  • Amerika Ring
  • AziŽ Ring.

De woningen aan de Ring bestaan in principe uit twee typen, nl.:

  • 50 A-woningen
  • 120 B-woningen.

De A-woningen zijn aan de zuidzijde van de Ring gesitueerd (nl. de AustraliŽ en de Afrika Ring). Het overige deel van de Ring bestaat uit B-woningen.

Beide typen bestaan uit tussenwoningen (A-/B-/B3-type), eindwoningen (A1-/B1-type) en twee-onder-ťťn kapwoningen (A2-/B2-type).

Het plan bestond in eerste instantie uit 50 A-woningen en 52 B-woningen. Later zijn er in de vorm van een tweede bouwplan aan de noordzijde van de Ring 68 B-woningen bij gekomen. De eerste 102 woningen zijn op staal gefundeerd de laatste 68 woningen zijn gefundeerd op betonpalen.

De woningen staan bekend als eigentijdse grachtenpanden en worden gekenmerkt door een groot en hoog glasoppervlak aan de achterzijde van de huizen alsmede hun grote inhoud en ruime indelingsmogelijkheid. De laatste twee kenmerken zijn met name het geval bij die Ringwoningen waar de bewoners in 2002 hebben besloten, collectief en met hulp van de oorspronkelijke architect (nl. INBO te Woudenberg), een extra verdieping op het huis te laten aanbrengen. Dit maakt dat de woningen uitermate geschikt zijn voor een eigen bedrijf of praktijk aan huis.

Daarbij komt nog dat Kattenbroek een in architectonisch opzicht bijzondere woonwijk is met een hoog voorzieningenniveau. 

Meer informatie over Kattenbroek vindt u op: www.kattenbroek.info